0.6242
Carbon Footprint
2,948.0025
Carbon Offset

ล่องเรือ เรียนรู้ ชิมส้มโอแบบโลว์คาร์บอน

Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom, Thailand

เกี่ยวกับเส้นทาง

ล่องเรือ ชิมส้มโอหวาน สนุกสนานกับการเรียนรู้ต้นแบบสมาร์ทฟาร์มอินทรีย์ ที่ “สวนส้มโอไทยทวี” สวนที่รวบรวมพันธุ์ส้มโอไว้นานาชนิด สมาร์ทฟาร์มต้นแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สวนแรกในไทย แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรที่มีการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


โปรแกรมท่องเที่ยว

 เช้า

 • ต้อนรับอย่างสดชื่นด้วยน้ำส้มโออินทรีย์สด ๆ จากสวนชวนมารู้จักสวนส้มโอไทยทวี สวนส้มโออินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีในการดูแลสวนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยสวนส้มโอ เสิร์ฟพร้อมกับขนมหวานในถ้วยกระดาษ ที่ Upcycling มาจากมันสัมปะหลัง

 

 • ประหยัดพลังงานด้วยการนั่งเรือพายชมสวนเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์ม ชมระบบนิเวศของสวนที่อุดมไปด้วยปลาและพืชพันธุ์หลากหลายชนิดตัวชี้วัดความปลอดภัยในแหล่งน้ำที่ไร้สารเคมีเจือปน พร้อมชมการสาธิตรดน้ำต้นส้มโอด้วยเรือยนต์บังคับ นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนโดยคุณธนกฤต ไทยทวี เจ้าของสวนส้มโอไทยทวี

 

 • ซีโร่คาร์บอน บุกสวนส้มโอ สวมบทเป็นชาวสวน เรียนรู้และสนุกกิจกรรมขยายพันธุ์ส้มโอ
  ให้ทุกท่านได้ทดลองตอนกิ่งส้มโอพันธุ์ดีที่มือสมัครเล่นก็ทำได้อย่างง่ายดาย


 • ตามล่าวัตถุดิบจากสวน เดินเก็บผลส้มโอและตามหา “ใบทองหลาง” วัตถุดิบที่หารับประทานได้ยากไปรังสรรค์เมนูเปรี้ยวปากในยามบ่าย พร้อมเดินชมบรรยากาศสวนส้มโอไทยทวี ตามอัธยาศัย สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดหรือจะถ่ายรูป แชะ แล้วแชร์ภาพกับสวนส้มโอสวย ๆ ส่งต่อบนโลกโซเชียลก็สามารถทำได้


กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้านสุดอร่อยด้วยวัตถุดิบหาที่หาได้ในพื้นที่ อิ่มจนพุงกาง อร่อยจนไม่เหลือทิ้งลดการสร้างเศษขยะจากอาหารหรือที่เรียกติดปากว่า “ฟู้ดเวสท์”

(Food Waste)


บ่าย

 • ทึ่ง ว้าว ไปกับ “โชว์ปอกส้มโอ” แบบใกล้ชิดโดยแชมป์แข่งขันปอกส้มโออันดับหนึ่งของไทย

ที่ปอกได้รวดเร็วและสวยงาม พร้อมได้ชิมส้มโอหวานฉ่ำที่ปอกสด ๆ จากมือแชมป์เปี้ยน
อร่อยปากแบบไม่สร้างคาร์บอน


 • ลงมือรังสรรค์เมนูเปรี้ยวปาก “ยำส้มโอไทยทวี” เมนูบ้านแบบโบราณที่ลดการใช้เชื้อเพลิง ทำเมนูยำส้มโอรสเลิศสูตรลับเฉพาะสวนส้มโอไทยทวี ที่รับประทานคู่กับใบทองหลาง พืชท้องถิ่นหายาก แต่ที่นี่มีให้รับประทานได้ที่นี่ไม่ต้องนำเข้าจากแหล่งอื่นลดเชื้อเพลิงจากการขนส่งได้อีกด้วย


 • ชม ช้อป ส้มโอเลือกซื้อส้มโอเก็บใหม่จากต้นและหลากหลายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอที่ปลอดสารเคมีดีต่อสุขภาพนำกลับไปเป็นของฝากให้คนที่เรารัก ก่อนอำลาสวนส้มโอด้วยความประทับใจ


ราคาค่าทริป: 1 วัน ราคานี้เริ่มตั้งแต่ วันที่: 01 มิถุนายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ความเหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมทริป:  อายุ 12 - 60 ปี

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

·   กิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรม

 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารว่าง 1 มื้อ)

 • ยานพาหนะภายในชุมชน/ที่ระบุในโปรแกรม

 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน

·   ทีมงานดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·   ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

·       มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

·   รถรับ-ส่ง หรือยานพาหนะที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

·   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมเที่ยว

· ค่าใช้จ่ายของความเสียหายและหรือการแตกหักที่เกิดจากการกระทำโดยลูกค้า

 

ข้อเสนอแนะ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้ารัดส้น

 • สิ่งที่ผู้ร่วมทริปต้องเตรียมเพิ่มเติม เช่น แว่นกันแดด เสื้อคลุม ครีมกันแดด หมวก ร่ม ยาประจำตัว

กระบอกน้ำ และถุงผ้า

·   หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป

 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

เงื่อนไข

1. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

2. กิจกรรมรองรับขั้นต่ำจำนวน 2 ท่าน จำนวนสูงสุด 30 ท่าน / ครั้ง

3. ต้องชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อยืนยันการจอง

4. ต้องชำระยอดคงเหลือก่อนการเดินทาง 48 ชั่วโมง หรือตามระบุในสัญญา

5. เงื่อนไขการยกเลิก: 

·       แจ้งยกเลิกอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทาง คืนเงิน 50%

·   แจ้งยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง คิดค่าธรรมเนียม 100% ของราคาแพ็คเกจทั้งหมด

 

หมายเหตุ:

·       Find Folk Co., Ltd. ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย บาดเจ็บ เสียชีวิต ของลูกค้า และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า ความรับผิดชอบอยู่ในความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่เราทำ

·       การเดินทางจะดำเนินการตามจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำหรือตามสัญญาเท่านั้น

·   ราคาและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางLocation
Route Package

699.00 ฿

Price / Adult

699.00 ฿

Price / Child

5.4566co2

Carbon Emission

Remark & Conditions

เงื่อนไข
1. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. กิจกรรมรองรับขั้นต่ำจำนวน 2 ท่าน จำนวนสูงสุด 30 ท่าน / ครั้ง
3. ต้องชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อยืนยันการจอง
4. ต้องชำระยอดคงเหลือก่อนการเดินทาง 48 ชั่วโมง หรือตามระบุในสัญญา
5. เงื่อนไขการยกเลิก:
· แจ้งยกเลิกอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทาง คืนเงิน 50%
· แจ้งยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง คิดค่าธรรมเนียม 100% ของราคาแพ็คเกจทั้งหมด

หมายเหตุ:
· Find Folk Co., Ltd. ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย บาดเจ็บ เสียชีวิต ของลูกค้า และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า ความรับผิดชอบอยู่ในความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่เราทำ
· การเดินทางจะดำเนินการตามจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำหรือตามสัญญาเท่านั้น
· ราคาและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง


Total Price: 0.00 ฿

© Copyright 2020 All righted reserve GoGreenBooking.com